Vrh "Z" / Litter "Z"

* 24.9.2003

Sretlaw Never Smoke Again x Egédé z Vlèí stepi

Sretlaw Never Smoke Again (foto A.Krutská) Egédé z Vlèí stepi
 

Psi/Dog

Zar

Fenky/Bitches

Zina
Zefír Zita
Zoro Zora

Pedigree

SRETLAW NEVER SMOKE AGAIN

No. ABO1372501
HD : B1, ED 0/0, PRA/CAT - neg.
r.CACIB
CAC
r.CAC
FARRINGFORD MASTER BLUE AT ROCHEBY ROCHEBY NAVY BLUE
FARRINGFORD LILOLILL
SRETLAW KISS ME KATE ROCHEBY WHISKY MAC
SRETLAW HOT GOSSIP
EGÉDÉ Z VLÈÍ STEPI
ÈLP/LR/9496/01
HD 1/1
r. CAC  SR              OVVR I.c.
PARTRIDGE WIGGINS
(DKK.REG.NR 01039/96)
ÈLP/LR/5428/97
HD 0/0
ICH,CH ÈR
CAC ZU, CAC Straub.
BOS
LE FIGARO LOCHINESS
03108/92  
HD-B1-0
BRUGSP
PARTRIDGE PHILADELPHIA
13995/92 
HD -A2-0
BRUGSP
HISKA OD KLETECKÉ HRÁZE
ÈLP/LR/5087/98
HD 0/0
v.d./v.g.
WOOLMANS CHRISTOPHER
ÈLP/LR/2604/93
HD 0/0
r.CACIB, r.CAC 2x
CLOE Z LOMNICKÝCH ROVIN
ÈLP/LR/2166/93
v.d./v.g.
 

BACK